ฐานข้อมูลนก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 Birds Maejo University
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
» หน้าแรก
» ค้นหาข้อมูลนก
» ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
» รายงานข้อมูลนก
» ข่าว/บทความที่เกี่ยวข้องกับนก
» เครือข่าย/ชมรมอนุรักษ์นก
» งานวิจัยด้านนก
» เว็บข้อมูลนกที่เกี่ยวข้อง
» vdo ที่เกี่ยวข้องกับนก
» ห้องสมุดนก
» กระดานถาม-ตอบ
» คณะทำงานวิจัย
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 

เครือข่ายกลุ่มผู้เลี้ยงนก
รหัสเครือข่ายชื่อ-สกุลสมาชิกสมาคม/ชมรมที่อยู่โทรศัพท์อีเมล์การเป็นสมาชิก
001
ศ.ดร. พิไล พูลสวัสดิ์ มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก (The Hornbill Research Foundation)
มูลนิธิศึกษานกเงือก ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-201-5532 แฟ็กซ์ : 66-2-644-5411
scpps@mucc.mahidol.ac.th (ศ.ดร. พิไล พูลสวัสดิ์)
002
สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย (BCST)
43 ซอยโชคชัยร่วมมิตรแยก 29 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320
02-691-4816, 02-691-5976 โทรสาร 02-691-4493
bcst@bcst.or.th
003
ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา
76/1 หมู่ 14 ซอย 5 ถนนสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
053-270841
เว็ปไซต : www.lannabird.org
       
       
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 252 หมู่ 8 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 053-875432 โทรสาร 053-353830