รายงานแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของนก‎
 
หน้า‎
 
 
26-Oct-2021
  
1
 
   
  
 
 
 
ชื่อนก‎
 
นกกระทาทุ่ง‎
 
ชื่อวิทยาศาสตร์‎
 
Francolinus pintadeanus
 
   
 
 
ชื่ออังกฤษ‎
 
Chinese Francolin
 
   
อันดับ‎
 
Galliformes
 
    
   
 
 
ชื่อวงศ์‎
 
Phasianidae
 
  
 
 
ลักษณะทั่วไป‎
 
 
 
จะงอยปากค่อนข้างอ้วนสีดำ คอค่อนข้างสั้น ปีกกว้าง ปลายปีกมน หางสั้น ลำตัวอ้วน ขาค่อนข้างสั้น ขาและนิ้วเท้าสีเหลือง ตัวผู้ ‎: ‎บริเวณ‎
คอและคางสีขาว ขนบริเวณหูสีขาว ใต้ตามีแถบสีดำพาดจากโคนจะงอยปากไปทางด้านข้างของคอ มีคิ้วสีดำ บริเวณอก ท้องตอนหน้า และ‎
ช่วงไหล่สีดำ มีลายจุดขนาดใหญ่กระจายทั่วไป โคนปีก ตะโพก และขนคลุมโคนหางด้านล่างสีน้ำตาลแดง หางสีดำมีลายแถบเล็ก ๆ สีขาว‎
หรือสีน้ำตาลอ่อน ตัวเต็มวัยมีเดือยที่แข้ง ตัวเมีย ‎: ‎ลักษณะและสีสันคล้ายนกตัวผู้ แต่แถบใต้ตามีสีน้ำตาล คอด้านบนและช่วงไหล่สีดำมี‎
ลายแถบสีน้ำตาล ตะโพก ขนคลุมโคนขนหางด้านบน และหางมีแถบกว้างสีดำสลับกับแถบเล็กสีน้ำตาล ลำตัวด้านล่างสีน้ำตาล คอ อก ‎
และท้องมีแถบสีดำ ตัวเต็มวัยไม่มีเดือยที่แข้ง‎
 
 
 
ถิ่นอาศัย‎
 
อุปนิสัย‎
 
อาหาร‎
 
   
 
 
ทุ่งหญ้า ป่าโปร่ง ได้แก่ ป่าเต็งรัง ป่า‎
เบญจพรรณ และป่าไผ่ พบได้ที่ระดับ‎
ความสูงไม่เกิน ‎1‎,‎500 ‎เมตร‎
 
มักพบอยู่โดดเดี่ยวหรือเป็นครอบครัว มี‎
กิจกรรมหากินในช่วงกลางวัน โดยเฉพาะใน‎
ช่วงเช้าและช่วงบ่าย ปกติมักเดินหากินใน‎
บริเวณพื้นดินที่มีหญ้าหรือวัชพืชปกคลุมแน่น‎
ทึบ ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะส่งเสียงร้อง‎
เกือบตลอดทั้งวัน แต่ส่วนใหญ่จะส่งเสียงร้อง‎
ในช่วงเช้าและบ่ายเพื่อดึงดูดตัวเมียและ‎
ประกาศอาณาเขต เสียงร้อง ‎“‎ตะ‎-‎ต๊าก‎-‎ตะ‎-‎
ต่า‎”‎
 
เมล็ดพืช ขุยไผ่ เมล็ดหญ้า และยอด‎
อ่อนของพืช กินแมลง ตัวหนอน ‎
ไส้เดือน และสัตว์ขนาดเล็กที่อาศัย‎
อยู่บนพื้นดิน หากินโดยการคุ้ยเขี่ย‎
เช่นเดียวกับไก่‎
 
 
 
รังของนก‎
 
ฤดูผสมพันธ์‎
 
  
 
 
ทำรังตามกอหญ้าโดยนำต้นและใบหญ้าแห้ง ใบไม้มาวางซ้อนกันแล้วโค้งยอดหญ้าเข้ามายึด‎
รังเอาไว้ ทำให้มองเห็นรังได้ยาก ตัวเมียจะเป็นฝ่ายทำหน้าทำรัง ฟักไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน ‎
ส่วนตัวผู้จะไปจับคู่กับนกตัวอื่น ลูกนกแรกเกิดสามารถเดินและหากินได้ด้วยตนเอง‎