รายงานแสดงรัง และ ฤดูผสมพันธ์ ของนก‎
 
หน้า‎
 
 
26-Oct-2021
  
1
 
   
  
 
 
ฤดูผสมพันธ์‎
 
 
รังนก‎
  
 
ชื่อนก‎
   
   
  
 
 
นกกระทาทุ่ง‎
 
ทำรังตามกอหญ้าโดยนำต้นและใบหญ้าแห้ง ใบไม้มาวางซ้อนกันแล้วโค้ง‎
ยอดหญ้าเข้ามายึดรังเอาไว้ ทำให้มองเห็นรังได้ยาก ตัวเมียจะเป็นฝ่ายทำ‎
หน้าทำรัง ฟักไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน ส่วนตัวผู้จะไปจับคู่กับนกตัวอื่น ลูก‎
นกแรกเกิดสามารถเดินและหากินได้ด้วยตนเอง‎
 
 
 
 
นกโพระดกคาง‎
เหลือง‎
 
ทำรังโดยการเจาะโพรงตามต้นไม้ที่ยืนต้นตาย หรือ ต้นไม้ผุ บางครั้งทำรัง‎
ตามต้นไม้เนื้ออ่อนที่ยังมีชีวิตอยู่ หรืออาจจะใช้โพรงเก่าของนกและสัตว์‎
ชนิดอื่น นกทั้งสองเพศจะช่วยกันเจาะโพรง โพรงรังมักอยู่สูงจากพื้น‎
ประมาณ ‎3‎-‎5 ‎เมตร วางไข่ครอกละ ‎3‎-‎4 ‎ฟอง นกทั้งสองเพศช่วยกันฟัก‎
ไข่ และเลี้ยงดูลูกอ่อน‎
 
   
มีนาคม‎-‎มิถุนายน‎
 
   
 
 
 
นกโพระดกหน้าผาก‎
ดำ‎
 
ทำรังโดยการเจาะโพรงตามต้นไม้ที่ยืนต้นตายที่ค่อนข้างผุ หรือตามต้นไม้‎
เนื้ออ่อนที่ยังมีชีวิต นกทั้งสองเพศจะช่วยกันเจาะโพรง วางไข่ครอกละ ‎
2‎-‎4 ‎ฟอง เปลือกไข่สีขาว นกทั้งสองเพศช่วยกันฟักไข่ และเลี้ยงดูลูก‎
อ่อน‎
 
   
มีนาคม‎-‎พฤษภาคม‎
 
   
 
 
 
นกตีทอง‎
 
ทำรังเป็นโพรงตามลำต้นของต้นไม้ที่ยืนต้นตายและค่อนข้างผุ บางครั้ง‎
พบทำรังบนต้นไม้เนื้ออ่อนที่ยังมีชีวิตอยู่ ทำรังโดยการเจาะโพรงด้วยตน‎
เอง วางไข่ครอกละ ‎2‎-‎4 ‎ฟอง นกทั้งสองเพศช่วยกันทำรัง ฟักไข่ และ‎
เลี้ยงดูลูกอ่อน‎
 
   
กุมภาพันธ์‎-‎พฤษภาคม‎
 
   
 
 
 
นกตะขาบทุ่ง‎
 
ทำรังตามโพรงไม้ที่เกิดเองตามธรรมชาติ บนตอไม้ หรือตามซอกอาคาร ‎
มีการนำวัสดุ เช่น ใบไม้ ใบหญ้า มารองพื้นรัง วางไข่ครอกละ ‎3‎-‎5 ‎ฟอง ‎
นกทั้งสองเพศช่วยกันหาสถานที่ทำรัง ฟักไข่ และเลี้ยงดูลูกอ่อน‎
 
   
มีนาคม‎-‎มิถุนายน‎